Persondata

Persondatapolitik for kunder og samarbejdspartnere på Cathrinebjerg


Som følge af vores samarbejde behandler vi personoplysninger om dig.

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger.


1) Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Ramsgaard, CVR nr: 26729386

Dataansvarlig: Erik Sørensen, kontakt@cathrinebjerg.dk


2) Formål og brug af personoplysninger

Vi anvender kun dine personoplysninger som led i kunderelation og/eller i kraft af vores samarbejde.


3) Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

a)Almindelige personoplysninger: Vi behandler primært almindelige oplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, kontonummer m.v.

b)Særlige og følsomme personoplysninger vil kun blive behandlet efter forudgående samtykke.


4) Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

a)For at kunne opfyldte kontrakter, samarbejdsaftaler mv.

b)For at kunne overholde gældende lovgivning.

c)Hvis vi har fået samtykke til at behandle oplysningerne.


5) Opbevaring af personoplysninger

De personoplysninger, vi indsamler i forbindelse med kunde- og/eller samarbejdsforholdet, vil blive opbevaret fysisk og elektronisk.

Dine oplysninger vil blive opbevaret sikkert og fortroligt. Det er alene personer med et sagligt behov, som har lovlig adgang til dine personoplysninger.

Ved ophør af kunde- eller samarbejdsforholdet tager vi stilling til, i hvilket omfang dine oplysninger skal slettes. Som reglerne er nu, skal oplysninger af regnskabsmæssig karakter (f.eks. fakturaer) gemmes i mindst 5 år efter samarbejdsforholdets ophør. Hvis der verserer klage- eller erstatningssag, skal oplysningerne gemmes til sagen er afsluttet.


6) Kilder

Vi indhenter kun personoplysninger direkte fra dig eller med din tilladelse.


7) Almindelige besøgende på hjemmesiden www.cathrinebjerg.dk

Når du besøger og klikker rundt på cathringbjerg.dk benytter vi cookies til at tilpasse din oplevelse og give dig en god oplevelse.


8) Facebook

Vælger du at deltage i Cathrinebjergs Facebook-grupper (åbne og lukkede) accepterer du samtidig, at deltagerne i gruppen kan se visse personoplysninger, så som navn og profilbillede m.v. Her gælder Facebooks privatlivs indstillinger.


9) Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til relevante offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtede til


10) Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan altid indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks.
  • Datatilsynet.


Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til vores dataansvarlige jævnfør punkt 1. Ved ændring af dataansvarlig vil det blive offentliggjort på vores hjemmeside.


11) Ændringer i denne persondatapolitik

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre denne persondatapolitik. Nedenstående dato opdateres, når der sker opdateringer.


Denne persondatapolitik er sidst opdateret: 19. august 2018.


Med venlig hilsen

Cathrinebjerg

Erik Sørensen, dataansvarligVi tilbyder privat opstaldning i smukke omgivelser tæt på naturen og ikke langt fra motorvejen.


Vi søger at skabe trivsel for hest og rytter med en god harmoni og en dejlig atmosfære i stalden.


Her er helt unikke muligheder for ture på grusvej og stier til skov, mark og vand, men også et skønt ridehus og ridebane.

Vi tilbyder

Opstaldning

Vi tilbyder opstaldning i fantastiske omgivelser med en rar atmosfære for hest og rytter.


Ledige lejemål

Kontakt os og hør om vi har ledige lejemål.


Brænde

Vi sælger løvtræ, kløvet eller stammer, evt. levering.

Kontakt

Cathrinebjergvej 7

5500 Middelfart

Erik Sørensen

40 87 79 72

E-mail:

kontakt@cathrinebjerg.dk

Følg os på Facebook:

@CathrinebjergOpstaldning